U ontvangt dit bericht omdat u Vogelbescherming Nederland
dit jaar heeft gesteund of een van onze nieuwsbrieven ontvangt.
Is deze e-mail slecht leesbaar? Bekijk de online versie.
 
 
Passie voor vogels, hart voor natuur
Welkom grutto
Welkom grutto
 
Twee schitterende grutto’s ziet u op de foto hierboven. Onlangs werd deze soort gekroond tot nationale vogel. U hebt het vast gehoord. In 2016 willen we dat heugelijke feit met zo veel mogelijk mensen samen vieren. In maart vindt daarom voor het eerst een speciaal weekeinde plaats om de grutto’s welkom te heten in Nederland. Dan zijn ze weer terug uit hun winterkwartier in West-Afrika. De grutto kan elke vorm van hulp en aandacht goed gebruiken. Want onze nationale trots heeft het moeilijk in Nederland. Doet u ook mee op 19 en 20 maart? Houd voor programma en locaties www.vogelbescherming.nl en www.redderijkeweide.nl in de gaten.

Rest me iedereen heel hartelijk te bedanken die Vogelbescherming het afgelopen jaar heeft gesteund – in welke vorm dan ook. Hopelijk kunnen wij en de grutto’s ook in 2016 weer op u rekenen.

Fred Wouters,
directeur Vogelbescherming

Dit is een uitgave van Vogelbescherming Nederland. Wilt u geen uitnodigingen en aanbiedingen van Vogelbescherming Nederland meer ontvangen? Meld u dan af.